Opschorting activiteiten!

Woensdagmiddag 28/10 werd in overleg met de burgemeester van Deinze en de schepen van jeugd beslist dat alle jeugdactvitieiten in Deinze worden opgeschort voor alle leeftijden!

Als jeugdbeweging vormen wij de link tussen verschillende klassen en zelfs tussen verschillende scholen. We maakten deze keuze samen met stad Deinze en alle andere jeugdverenigingen voor jullie veiligheid en die van de leiding! De voltallige leidingsploeg staat achter deze beslissing. We hopen hierbij op jullie begrip.

De activiteiten worden opgeschort voor onbepaalde duur.

We weten dus nog niet wanneer de eerstvolgende activiteit zal mogen doorgaan. Vanaf het moment dat we terug op een veilige manier activiteiten kunnen voorzien, laten we jullie zo snel mogelijk iets weten.

Tijdens de eerste golf hebben heel wat leden meegespeeld met KLJ NEVELE ONLINE. Het was een groot succes en nu we genoodzaakt zijn om niet meer naar het KLJ-lokaal te komen, brengen we de KLJ terug naar jullie! We proberen om terug een online alternatief te voorzien voor alle leden. Meer info volgt!

In de tussentijd wensen wij de leden veel goeie moed toe! Wij vergeten jullie niet!

Vele KLJ-groetjes van de leiding,